Kuran'da adı geçen canlıları buradan görebilirsiniz...
   
 
 
 
 

KURAN'DA HAYVANLAR ÜZERİNDE YAPILAN BENZETMELERİLE İLGİLİ AYETLER


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • İnkar edenlerin örneği bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip (duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli) haykıran (bir hayvan)ın örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akıl erdiremezler.   (BAKARA / 68)
  • Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalbleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.   (A'RAF / 179 )
  • Şüphesiz Allah, iman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise, metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler; ateş, onlar için bir konaklama yeridir.  (MUHAMMED / 12 )
 
   
 
 
 
   
 

KURAN'DA MAYMUN VE DOMUZA BENZETİLMESİ İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Andolsun, sizden cumartesi (günü) yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz, onlara: "Aşağılık maymunlar olun" dedik.   (BAKARA / 65 )
  • De ki: "Allah katında, 'kesinleşmiş bir ceza olarak' bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazablandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta tapanlar; İşte bunlar, yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır."   (MAİDE / 60 )

KURAN'DA KÖPEĞE BENZETİLMESİ İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Eğer biz dileseydik, onu bununla yükseltirdik. Ama o yere meyletti (veya yere saplandı), hevasına uydu. Onun durumu, üstüne varsan dilini sarkıtıp soluyan, kendi başına bıraksan dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalanlayan topluluğun durumu böyledir. Artık gerçek haberi onlara aktar. Ki düşünsünler.  (A'RAF / 176 )

KURAN'DA YABAN EŞEĞİNE BENZETİLMESİ İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
  • Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler; (MÜDESSİR / 50 )